Ingang ‘huiskamer’

Casa Vita krijgt een gezamenlijke huiskamer. Vanuit daar vinden activiteiten plaats voor bewoners en omwonenden. Deze huiskamer versterkt mede het Casa Vita gevoel; contact met elkaar.

Centrale entree koopblok

Hier is de algemene ingang waar de postbussen komen en toegang tot de eerste lift.

Trap naar binnentuin

Om beweging en ontmoeting te stimuleren zijn er verschillende wegen die door het openbaar gebied lopen, waaronder een trap die speels en geleidelijk naar de binnentuin leidt.

Wadi in plantvak

Wadi’s zijn bedoeld om het riool te ontlasten. Het hemelwater wordt op natuurlijke wijze afgevoerd.

Vlonder over wadi

Bruggetjes en vlonders zijn niet alleen praktisch, maar zorgen ook voor een ‘spannend’ element in een natuurgebied en geven beleving aan je wandeling.

Ingang parkeergarage

De parkeergarage is op maaiveldniveau en makkelijk te bereiken voor alle bewoners en bezoekers. Deze wordt afgesloten middels een hek.

Parkeerplaatsen 2 deelauto’s

Omdat Casa Vita zo dicht bij het openbaar vervoer ligt, is het niet noodzakelijk een auto te hebben. Daarom komen er twee deelauto’s. Deze zijn voor iedereen beschikbaar.

Afval inzamelpunt

In plaats van containers in het gebouw te plaatsen die altijd gaan ruiken, komen er buiten ondergrondse containers.

Centrale hal huurblok

Hier is de algemene ingang voor de huurappartementen.

Plantenbakken geïntegreerd in de balkons

Het omringende groen wordt ook tastbaar door de geïntegreerde plantenbakken in de randen van de balkons.

Natuurlijke oever

De Goudenregensingel blijft zoals hij is, water omringd door een natuurlijke oever trekt de benodigde insecten, vlinders en bijen aan.

Wadi met kruidenrijk gras

Kruindenrijk gras trekt vlinders, insecten en daarmee ook weer vogeltjes aan om zo de biodiversiteit te garanderen.

Kruidenrijk grasland met enkele heester

Heesters zijn inheemse planten, dat wil zeggen dat deze in Nederland van nature voorkomen en daarom goed gedijen in deze omgeving. Bijen en vlinders hebben hier ook veel aan.

Takkenrillen voor egels

Edward de egel is al jaren op zoek naar een nieuw huis. Sinds de sloop van de oude Stanislasschool, waar hij altijd achter het fietsenhok woonde, slaapt hij buiten. Gelukkig krijgt Eduard een nieuw thuis van takkenrillen in het nieuwe Meidoornpark.

Gezamenlijke kas

Nog een mooi ontmoetingspunt in Casa Vita! Bewoners kunnen hier samen naar harte lust planten, kruiden en groente gaan kweken.

Binnentuin met mix van vaste planten en sedum

Het is genieten in de binnentuin. Er komen zoveel verschillende planten en struiken, dat het elke keer weer verrassend is. Er komen bankjes waar men de rust kan opzoeken, of juist een leuk gesprek heeft met de buren.

Groene daken bij 2 penthouses

Mos sedum absorbeert water, filtert fijnstof uit de lucht en ziet er mooi uit.

Nestkastjes in de gevel

In de bakstenen plint komen 10 bijenbakstenen (baksteen met gaatjes) en in de balkonranden nestkastjes voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Leuk weetje: vleermuizen kunnen op een warme zomeravond wel 3000 muggen eten!

AED

In samenwerking met de hartstichting komt er een AED te hangen. We streven naar een veilige leefomgeving en ervaring is dat dit echt levens kan redden.

Natuurinclusief

Klik op een oogje en lees meer! 

Samen leven betekent niet alleen in harmonie met anderen, maar ook met de natuur. Om die reden is er in Casa Vita volop rekening gehouden met flora, fauna en het milieu.

Het hele plan wordt zo duurzaam en circulair mogelijk gerealiseerd. Met hoogwaardige, collectieve energiezuinige  installaties voor verwarming en verkoeling. Ook de openbare ruimte wordt duurzaam en klimaat adaptief ingericht. De bomen en beplanting zijn met zorg uitgekozen, rekening houdend met hittestress, veel of juist weinig regen, en zo biodivers mogelijk. De grote variëteit aan inheemse beplanting is niet alleen het jaar rond aantrekkelijk dankzij de verschillende bloeiperioden, maar zorgt ook voor voedsel en bescherming aan vogels en insecten. Regenwater wordt door de slimme beplanting en het retentiedek van de binnentuin tijdelijk vastgehouden en, vertraagd, afgevoerd richting de bloemrijke wadi’s. Als ook de wadi’s vol zitten, gaat het water naar de sloot en/of riolering.

De collectieve binnentuin en het omringende park bieden ook alle ruimte aan vogels (mede dankzij nestkasten, in het gebouw, voor onder andere gierzwaluwen en huismussen) en insecten. Ook is er voorzien in een schuilvoorziening voor egels.

1

Ingang ‘huiskamer’

Casa Vita krijgt een gezamenlijke huiskamer. Vanuit daar vinden activiteiten plaats voor bewoners en omwonenden. Deze huiskamer versterkt mede het Casa Vita gevoel; contact met elkaar.

2

Centrale entree koopblok

Hier is de algemene ingang waar de postbussen komen en toegang tot de eerste lift.

3

Trap naar binnentuin

Om beweging en ontmoeting te stimuleren zijn er verschillende wegen die door het openbaar gebied lopen, waaronder een trap die speels en geleidelijk naar de binnentuin leidt.

4

Wadi in plantvak

Wadi’s zijn bedoeld om het riool te ontlasten. Het hemelwater wordt op natuurlijke wijze afgevoerd.

5

Vlonder over wadi

Bruggetjes en vlonders zijn niet alleen praktisch, maar zorgen ook voor een ‘spannend’ element in een natuurgebied en geven beleving aan je wandeling.

6

Ingang parkeergarage

De parkeergarage is op maaiveldniveau en makkelijk te bereiken voor alle bewoners en bezoekers. Deze wordt afgesloten middels een hek.

7

Parkeerplaatsen 2 deelauto’s

Omdat Casa Vita zo dicht bij het openbaar vervoer ligt, is het niet noodzakelijk een auto te hebben. Daarom komen er twee deelauto’s. Deze zijn voor iedereen beschikbaar.

8

Afval inzamelpunt

In plaats van containers in het gebouw te plaatsen die altijd gaan ruiken, komen er buiten ondergrondse containers.

9

Centrale hal huurblok

Hier is de algemene ingang voor de huurappartementen.

10

Plantenbakken geïntegreerd in de balkons

Het omringende groen wordt ook tastbaar door de geïntegreerde plantenbakken in de randen van de balkons.

11

Natuurlijke oever

De Goudenregensingel blijft zoals hij is, water omringd door een natuurlijke oever trekt de benodigde insecten, vlinders en bijen aan.

12

Wadi met kruidenrijk gras

Kruindenrijk gras trekt vlinders, insecten en daarmee ook weer vogeltjes aan om zo de biodiversiteit te garanderen.

13

Kruidenrijk grasland met enkele heester

Heesters zijn inheemse planten, dat wil zeggen dat deze in Nederland van nature voorkomen en daarom goed gedijen in deze omgeving. Bijen en vlinders hebben hier ook veel aan.

14

Takkenrillen voor egels

Edward de egel is al jaren op zoek naar een nieuw huis. Sinds de sloop van de oude Stanislasschool, waar hij altijd achter het fietsenhok woonde, slaapt hij buiten. Gelukkig krijgt Eduard een nieuw thuis van takkenrillen in het nieuwe Meidoornpark.

15

Gezamenlijke kas

Nog een mooi ontmoetingspunt in Casa Vita! Bewoners kunnen hier samen naar harte lust planten, kruiden en groente gaan kweken.

16

Binnentuin met mix van vaste planten en sedum

Het is genieten in de binnentuin. Er komen zoveel verschillende planten en struiken, dat het elke keer weer verrassend is. Er komen bankjes waar men de rust kan opzoeken, of juist een leuk gesprek heeft met de buren.

17

Groene daken bij 2 penthouses

Mos sedum absorbeert water, filtert fijnstof uit de lucht en ziet er mooi uit.

18

Nestkastjes in de gevel

In de bakstenen plint komen 10 bijenbakstenen (baksteen met gaatjes) en in de balkonranden nestkastjes voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Leuk weetje: vleermuizen kunnen op een warme zomeravond wel 3000 muggen eten!

19

AED

In samenwerking met de hartstichting komt er een AED te hangen. We streven naar een veilige leefomgeving en ervaring is dat dit echt levens kan redden.