Iedereen houdt van hout

Hout is een natuurlijk materiaal dat prima past in het streven naar een meer duurzame, circulaire wijze van bouwen. Hout is een ‘warm’ product dat meer comfort biedt en van nature plezieriger aanvoelt dan steen en beton en vormt een slimme keuze die goed is voor bewoners, voor de omgeving het milieu. Hout is in Casa Vita niet alleen toegepast in de constructie, maar bijvoorbeeld ook als gevelmateriaal. Bij dat laatste wordt gebruik gemaakt van hergebruikt hardhout, afkomstig van meerpalen. Dit is onbewerkt hout dat een natuurlijke uitstraling heeft. Hierdoor hoeft het niet gebeitst of geverfd te worden en is het vooraf al mooi en egaal voor vergrijsd. Dat scheelt in het onderhoud.

Hout speelt in Casa Vita een belangrijke rol. Zo slaat hout bijvoorbeeld CO2, op natuurlijke wijze, op.  Het is een natuurlijk materiaal dat leeft en ademt. Daardoor heeft een houten gebouw een gezonder en comfortabeler binnenklimaat. Zo is aangetoond dat mensen minder gestrest en, met een lagere hartslag, productiever zijn én over het algemeen gelukkiger leven in een houten gebouw. Leuk om te weten, toch?

 

Content blok Kolom2 niet ingesteld

Casa Vita hout van hout

Wil je meer weten over houtbouw? Klik hieronder op de veelgestelde vragen. 

Casa Vita wordt een duurzaam gebouw, onder andere gebouwd van hout (CLT). Niet het gehele gebouw zal van hout worden. De begane grond en parkeervoorziening worden van beton (en staal) gemaakt om op deze manier een stabiele ‘tafel’ te vormen voor de bovengelegen woningen. Hierop komt een houten constructie. Verdere uitwerking volgt later. Dit hout is gecertificeerd en afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Het is mogelijk dat op sommige plekken het hout in het zicht komt in de woning. Indien wenselijk is het mogelijk om houtwerk wat in zicht is met gips af te werken.

Het hout dat in Casa Vita wordt gebruikt, zal veelal in de vorm van CLT zijn. Een afkorting die staat voor cross laminated timber, oftewel kruislaaghout. Dit is een massief houten constructiemateriaal dat opgebouwd is uit ten minste drie kruislings verlijmde houten lamellen die haaks op elkaar zijn geplaatst. Door het kruislings verlijmen van de lamellen wordt zet- en krimpgedrag geminimaliseerd en ontstaat een stijf, constant en vormvast bouwmateriaal dat toepasbaar is voor zowel wanden als vloeren. De uitstekende constructieve eigenschappen maken grote vloeroverspanningen en wandconstructies mogelijk. Daarmee is CLT breed inzetbaar en een duurzaam alternatief voor de traditionele bouwmaterialen beton en staal. Bouwen met CLT heeft minder transport nodig, is minder arbeidsintensief door eenvoudige montage en leidt tot een veiligere, schonere en stillere bouwplaats.

Naast de technische voordelen heeft hout, door de natuurlijke basis, een vochtregulerende eigenschap. Hout ademt. Daardoor heeft een houten gebouw een gezonder en comfortabeler binnenklimaat. Ook is aangetoond dat mensen minder gestrest en productiever zijn in een houten gebouw, studenten beter leren en dat patiënten sneller genezen. Kortom, dat mensen over het algemeen gelukkiger en rustiger leven in binnenruimtes waar houten elementen in verwerkt zijn. Het blijkt een duidelijke meerwaarde te bieden om in houten gebouwen te leven.

Behalve die aansprekende directe voordelen voor de bewoners van een woning waarin veel hout wordt toegepast, biedt hout ook de nodige voordelen als het gaat om de bouw. Eén van de voordelen ten opzichte van traditioneel bouwen is de snelheid waarmee een project gerealiseerd kan worden. Houten bouwdelen kunnen geprefabriceerd worden en compleet op de bouwplaats worden aangeleverd en daar afgemonteerd. Dat zorgt voor meer precisie, omdat de bouwdelen gemaakt worden onder ideale omstandigheden, namelijk binnen. En niet in weer en wind, zoals in de traditionele bouw gebruikelijk is. Wat slecht voor de kwaliteit van het eindresultaat is. De prefabricage onder ideale omstandigheden zorgt er ook voor dat er minder afval ontstaat en er ook minder verkeersbewegingen op en naar de bouwplaats zijn. Wat natuurlijk plezierig is voor omwonenden en, niet te vergeten, het milieu.    

Bouwen is een activiteit die een flink beslag legt op de steeds schaarser worden grondstoffen, en ook voor bijna 11% bijdraagt aan de uitstoot van CO2. Maar die bovendien zorgt voor enorm veel afval. Door slimmer te bouwen, bijvoorbeeld in hout, kun je aan die aspecten heel wat verbeteren. Zo levert, om maar eens wat te noemen, de productie van beton en bakstenen een hele hoop CO2 op (in cijfers: 1 m3 meter beton zorgt voor een uitstoot van maar liefst 300 kg CO2!). Hout daarentegen slaat juist CO2 op (in cijfers: 1 m3 hout slaat maar liefst 600 tot 900 kg CO2 op!). Het in Casa Vita gebruikte hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en is FSC en PEFC gecertificeerd.    

Hout is brandbaar, maar vergeleken met bijvoorbeeld staal heeft het materiaal een voorspelbaar brandgedrag. Hout heeft een vochtgehalte van circa 10-14%. Wanneer hout wordt blootgesteld aan een hogere temperatuur, zoals bij brand, dan zal dit vocht verdampen. Zodra de temperatuur stijgt tot boven de 300 °C, gaat het hout verkolen. Dit is het resultaat van het thermisch ontleden ervan, ook wel pyrolyse genoemd. Deze koollaag wordt gevormd door een koolstof houdend residu. Een positieve eigenschap van dit residu is de warmte- isolerende werking ervan, waardoor de binnenste laag van het hout wordt beschermd en intact blijft. Hierdoor blijft hout haar dragende functie langer behouden. Daardoor kan bij inzet van hout, beter dan bij staal en beton, het brandgedrag worden voorspeld. Omdat hout van zichzelf brandbaar is, moet wel altijd door een brandveiligheidsexpert worden beoordeeld welke aanvullende voorzieningen (gips, sprinkler, compartimentering, extra dikte in de constructie, etc) er nodig zijn om een brandveilig gebouw te maken.

Hout is een bouw- en constructiemateriaal dat unieke eigenschappen heeft op het gebied van bouwefficiëntie, sterkte, veiligheid, esthetiek en milieu. Dit alles zorgt ervoor dat hout een product is met een toegevoegde waarde die zich uitstrekt over de gehele bouwketen.

Net als alle andere in Casa Vita gebruikte bouwmaterialen voldoet hout aan dezelfde strenge eisen van het Bouwbesluit wat betreft veiligheid, comfort, geluidsisolatie en geluidoverdracht, energiezuinigheid, milieu, et cetera. Het resultaat voldoet dus altijd aan de hoogste eisen.

De geluidsisolatie en geluidsoverdracht tussen woningen is van alle gebouwen, ook van houten gebouwen, geborgd in het Bouwbesluit. Het gebouw dient te voldoen aan de eisen van dit Bouwbesluit, anders wordt er geen omgevingsvergunning voor bouwen vertrekt. In een later stadium wordt over het onderwerp ‘Bouwen in Hout’ gedetailleerde informatie verstrekt.