Veel gestelde vragen

Met enige regelmaat ontvangen wij via verschillende kanalen vragen over Casa Vita. De vragen beantwoorden we via onderstaande FAQ lijst. Staat jouw vraag hier niet tussen? Stel deze dan per e-mail. We streven ernaar deze vragen binnen twee werkweken individueel te beantwoorden en, indien het een vraag van algemeen belang betreft, deze hierna ook op deze pagina te plaatsen. 

Informatie, communicatie & planning


Onze communicatie verloopt in principe digitaal, middels de digitale nieuwsbrieven. Gemeente en aannemer informeren voorafgaand aan de diverse werkzaamheden de direct aanwonende huishoudens ook per brief.

Dat kan door je in te schrijven voor de nieuwsbrief middels het interesseformulier. Je wordt via de nieuwsbrief uitgenodigd voor de bijeenkomsten.

Ja, dat kan. Via het Blauwhoed Participatieplatform kan je altijd je vraag of opmerking plaatsen. Hierop worden ook de presentaties gedeeld die tijdens de co-creatie bijeenkomsten gehouden worden. Hiervoor dien je een account aan te maken.

Inschrijven voor de nieuwsbrief middels het interesseformulier. We houden je dan van de vorderingen in het project op de hoogte.

Ja, de Gemeente Pijnacker is ook bereikbaar voor vragen. Deze kunnen per e-mail gesteld worden via: stanislas@pijnacker-nootdorp.nl

We zijn op dit moment met verschillende verkoopprofessionals. Zodra wij weten wie de verkoop van Casa Vita gaat verzorgen, worden de contactgegevens de website geplaatst.

Op dit moment is er sprake van een Schetsontwerp voor Casa Vita, dat de komende maanden wordt uitgewerkt door de architect en de adviseurs tot een voorlopig en vervolgens definitief ontwerp op basis waarvan een bouwaanvraag kan worden ingediend en de aannemer een bouwbestek kan maken. Bij deze uitwerking worden er ook gesprekken gevoerd met onder meer de Welstand van gemeente Pijnacker, de aannemer en andere betrokken partijen. Derhalve is onderstaande planning enkel een indicatieve weergave, de planning kan gedurende het proces nog wijzigen.

  • Uitwerking ontwerp: heden tot 2e kwartaal 2022
  • Woningtypes bekend: 2e kwartaal 2022
  • Start verkoop: 3e kwartaal 2022
  • Bouwperiode: vanaf 2e kwartaal 2023
  • Oplevering: 4e kwartaal 2024

Planontwikkeling


Ja, hiervoor organiseert Blauwhoed (online) bijeenkomsten (participatiemogelijkheden). Om mee te denken kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief middels het interesseformulier en/of aanmelden bij het participatieplatform .

Casa Vita past grotendeels binnen het huidige bestemmingsplan. Voor onderwerpen als mobiliteit en gebouwhoogte sluit dit net niet helemaal aan. Hier wordt een ‘kruimelprocedure’ voor doorlopen binnen het huidige bestemmingsplan.

Met de realisatie van Casa Vita komen bijna 100 huishoudens wonen in dit gebied. Voor deze nieuwe bewoners (en hun bezoekers) wordt onder beide bouwblokken een halfverdiepte parkeervoorziening gerealiseerd. Door ook het fietsparkeren en de wandelroute een centrale plek in het plan te geven willen we fietsen en wandelen zoveel mogelijk stimuleren. Daarnaast speelt Casa Vita in op de nieuwste trends en wordt voor deze ontwikkeling samen gewerkt met een aanbieder van deelmobiliteit (auto’s, scooters, fietsen). Als je hier meer over wilt weten, meld je dan aan voor onze participatiebijeenkomsten.

Bouwfase & omwonenden


Voor het bouwen van Casa Vita zullen we maatregelen onderzoeken voor het beperken van bouwoverlast, onder andere door geprefabriceerde onderdelen te gebruiken waardoorhet aantal verkeersbewegingen en ook de bouwtijd beperkt wordt.

Er zijn wettelijke normen voor het trillingsniveau, deze worden door de bouwer, hei-toezicht en gemeente tijdens de werkzaamheden gemonitord.

De bouwer doet er alles aan om schade aan de omliggende huizen te voorkomen door het treffen van voorzorgsmaatregelen en de keuze voor het bouwsysteem. Mocht onverhoopt toch schade ontstaan, dan is dit door de bouwer verzekerd.

Hier zijn vanuit de verzekeringsmaatschappij van de bouwer en de gemeente richtlijnen voor op basis van de afstand ten opzichte van het project. Te zijner tijd wordt dit bekend gemaakt aan de woningen die dit betreffen.

Parkeren & mobiliteit


Casa Vita voorziet in ca. 120 parkeerplaatsen (waarvan 2 voor deelauto’s) in de parkeergarage. Hierdoor kunnen de meeste woningen desgewenst worden voorzien van een eigen parkeerplaats. Deze parkeerplaatsen zitten niet bij de koopprijs van de woningen inbegrepen. De toewijzing en de v.o.n. prijs van de parkeerplaatsen is nog onderdeel van de uitwerking in het verdere ontwikkelproces. Het parkeren wordt uit het zicht geregeld door het realiseren van een parkeergarage, waarbij het dek als kwalitatief & groen ingericht wordt.

In Casa Vita wordt samengewerkt met een mobiliteitsaanbieder van deelauto’s. Mogelijk wordt dit (in de toekomst) ook uitgebreid met E-scooters en E-bikes om zo altijd in de gewenste mobiliteitsbehoefte te kunnen voorzien. De deelauto’s hebben hun eigen gereserveerde parkeerplek. Deze deelmobiliteit wordt aangeboden in abonnementsvorm, waarbij de aanbieder zorg draagt voor de voertuigen, inclusief onderhoud en reiniging. Verdere informatie hierover is momenteel nog niet bekend.

Via de online enquête kun je je voorkeuren hierover doorgeven. Wij nemen uw input dan mee in de verdere uitwerking van het mobiliteitsplan.

De focus voor Casa Vita ligt op wonen voor starters en senioren. In afstemming met de gemeente en een mobiliteitspartner wordt er een mobiliteitsplan opgesteld met onder andere deelauto’s. Gelet op de nabijheid van de metrohalte, de beoogde doelgroepen en het mobiliteitsplan komen er minder parkeerplaatsen in het plan dan in beginsel worden voorgeschreven door de gemeentelijke parkeernorm. Ook alle bezoekersparkeerplaatsen worden in de parkeervoorziening opgenomen.

De begane grond wordt voorzien van een royale gemeenschappelijke fietsenstalling. Daarnaast beschikt iedere woning over een eigen berging. Tevens hebben we een aantal opstelplekken voor scootmobielen voorzien.

In de gemeenschappelijke fietsenstalling en bij de eigen parkeerplaats kan worden gekozen voor een oplaadmogelijkheid voor een elektrische fiets of auto. Voor de auto wordt dit een optionele keuze en de kosten hiervan zijn dan voor de koper die kiest voor een oplaadpunt.

Elektrische auto’s in parkeergarage
De parkeervoorziening betreft maaiveld parkeren waarbij er een parkeerdek over de parkeerplaatsen heen wordt gebouwd. Dit parkeerdek wordt ingericht als binnentuin om op deze wijze én het parkeren aan het zicht te onttrekken, én dubbel grondgebruik mogelijk te maken. In combinatie met elektrische auto’s is dit een belangrijk aandachtspunt. In overleg met onze brandveiligheidsadviseur en de brandweer werken we een veilige oplossing uit.

Alles over de woningen


De koopwoningen worden aangeboden in een brede prijsrange, van circa € 225.000 tot € 650.000 v.o.n. (prijspeil juli 2021). Deze prijsranges zijn slechts indicatief en kunnen nog wijzigen gedurende het ontwikkeltraject. De woningen worden volledig eigendom van de koper (geen erfpacht).

Een van de twee blokken met appartementen is bedoeld voor sociale- & middeldure huurwoningen. De sociale huurwoningen worden in eigendom en beheer genomen door een woningcorporatie die vervolgens haar eigen verhuurtraject inricht. Op dit moment zijn we met Rondom Wonen hierover in gesprek. Tegen de tijd dat definitief duidelijkheid is wie de verhuurder wordt en wanneer de huurwoningen worden aangeboden, wordt hierover op de website meer informatie gegeven. Voor de verhuur van de woningen die vallen binnen de sociale huurklassen gelden de voorwaarden qua inkomen die in Nederland algemeen geldend zijn.

In Casa Vita komt een grote variatijd aan koopwoningen. Van studio’s, 2-, 3- en 4-kamer appartementen tot penthouses, variërend in woonoppervlak van circa 50-120 m². De woningen die worden ontsloten via een galerij krijgen lichtinval van twee zijden (doorzon); de woningen die worden ontsloten via een portiek of corridor hebben een 1-zijdige oriëntatie, tenzij ze overhoeks gelegen zijn; dan krijgen ze van twee of zelfs drie kanten daglicht.

Gezien de fase waarin het project zich bevindt, zijn er op dit moment nog geen definitieve plattegronden beschikbaar die wij kunnen tonen. Zodra wij stukken hebben die we hiervoor kunnen gebruiken, zullen wij de woningtypes met voorbeeldplattegronden bekend maken. Vanaf start verkoop/verhuur is per bouwnummer de juiste verkooptekening te bekijken en te downloaden.

Er zijn mogelijkheden om je (koop)woning zo ‘eigen’ te maken als je wilt. Zo is het mogelijk om (niet dragende) binnenwanden te verplaatsen of laten vervallen. Hiermee kan worden ingespeeld op de individuele wensen rond de indeling van de woonkamer of slaapkamer(s). Deze mogelijkheden worden met de kopersadviseur besproken als je een woning gekocht hebt. De kopersadviseur maakt vervolgens een complete prijsberekening.

Bij aanpassingen van de indeling dient rekening gehouden te worden met de positionering van de schachten en constructieve elementen zoals kolommen en (dikke) wanden. Deze posities zijn in een appartementengebouw niet te wijzigen. De locatie van een badkamer, toilet en keuken zijn afhankelijk van de afstand en positie tot die schachten. De constructieve kolommen en muren kunnen immers niet worden verplaatst. Het realiseren van bijvoorbeeld een 2e of 3e toilet is soms mogelijk, maar altijd afhankelijk van de schachtposities.

De standaard netto verdiepingshoogte van de woningen is conform bouwbesluit ca. 2,60 meter.

Omdat het appartementen betreffen worden de woningen inclusief sanitair & tegelwerk verkocht/verhuurd. Het is op dit moment nog niet bekend of er ook een keuken standaard in zit. Via de woonwensen-enquête via de website is het mogelijk om de voorkeuren hieromtrent aan te geven, wij nemen deze input mee in de uitwerking.

Casa Vita bestaat uit 2 bouwblokken, waarvan het noordelijke blok in eigendom komt van een woningcorporatie en de ander van de particuliere kopers zelf. Voor dit koopappartementencomplex wordt een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. Later volgt een begroting van de kosten per woning.

In beide gebouwen komt een lift.

De woningen worden zoveel als mogelijk ontworpen met het oog op levensloopbestendig wonen. Dit betekent onder andere dat er minimale/ geen drempels zijn, doorgangen en toegangspaden voldoende breed zijn voor een rollator, de trappen en de liften voldoende breed zijn en de liften en toegangsdeuren van het gebouw automatisch openen.

Duurzaamheid


De woningen in Casa Vita worden uitgevoerd in BENG. Deze nationale norm is bepalend voor het woning gebonden energieverbruik: de energie voor verwarming/koeling, ventilatie en warm water. Voorheen was dit de EPC waarde van een woning.

Op dit moment is het installatieconcept voor verwarmen en koelen nog niet bekend. Hierover volgt later meer informatie.

Op de gebouwen van Casa Vita worden zonnepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen leveren de energie voor de algemene ruimtes van de gebouwen, zoals liftinstallaties en verlichting. De mogelijkheid voor aanvullende zonnepanelen, die energie kunnen leveren aan de woningen zelf, wordt nog onderzocht.

Om de CO2-uitstoot van Casa Vita te beperken is nagedacht over het inperken verkeersbewegingen tijdens de bouw en het toepassen van demontabele, herbruikbare materialen, waaronder houtbouw.

Bij de ontwikkeling van Casa Vita wordt bij de inrichting van de openbare ruimte en het groen rekening gehouden met een klimaatadaptieve inrichting, waarbij o.a. met de beplanting ingespeeld wordt op perioden van droogte en (overvloedige) regen. Om u hierbij te betrekken spelen we in het najaar van 2021 graag met u het door onze landschapsontwerper ontwikkelde klimaatstraatspel.

Op dit moment is het ventilatieconcept nog niet bekend. Hierover volgt later meer informatie. De uitwerking vindt plaats met oog voor een gezond binnenklimaat.

Overige


In het zuidelijke blok is er sprake van een huiskamer op de begane grond, grenzend aan de openbare zone tussen het gebouw en de Meidoornlaan, én een kamer aan de gedeelde binnentuin. Deze ruimtes zijn onderling verbonden tot één gedeelde ruimte. Op deze wijze is er een breed scala aan mogelijkheden voor het (toekomstig) gebruik van de ruimte / kamers. Voor het noordelijke blok gaan we in overleg met de corporatie.

De uitwerking van deze huiskamers en de gedeelde tuin volgt de komende maanden. Zodra wij meer informatie beschikbaar hebben organiseren we hier een speciale themabijeenkomst ‘ontmoeten’ voor.

De parkzone, zijnde de groene zone tussen de gebouwen en de openbare weg (Meidoornlaan), wordt een park voor iedereen en is daarmee openbaar toegankelijk. Het eigendom van de parkzone gaat – nadat alles klaar is – terug naar de gemeente. De gemeente draagt zorg voor onderhoud en beheer. De gedeelde binnentuin (boven het parkeren) komt in gedeeld eigendom van de bewoners middels een VvE-constructie. De eigenaar draagt zorg voor het beheer.

Het parkeerdek, zijnde de zone tussen de gebouwen, wordt ingericht als binnentuin. De binnentuin komt (naar verwachting) in eigendom van de bewoners via een Vereniging van Eigenaren (VvE). Alle bewoners gezamenlijk dragen zorg voor het onderhoud en beheer. Op dit moment is een deel van de binnentuin openbaar toegankelijk. In een later stadium wordt dit – samen met bewoners – verder uitgewerkt.