FAQ 

Met enige regelmaat ontvangen wij via verschillende kanalen vragen over Casa Vita. De vragen beantwoorden we via onderstaande FAQ lijst. Staat jouw vraag hier niet tussen? Stel deze dan per e-mail. We streven ernaar deze vragen binnen twee werkweken individueel te beantwoorden en, indien het een vraag van algemeen belang betreft, deze hierna ook op deze pagina te plaatsen. De antwoorden op de vragen die tijdens de eerste online informatiebijeenkomst (13 jl.) gesteld zijn kun je hier ook terugvinden.

Informatie, communicatie & planning

1.       Ik wil graag schriftelijk (per post) op de hoogte gehouden worden van de vorderingen, is dat mogelijk?
Onze communicatie verloopt in principe digitaal, middels de digitale nieuwsbrieven. Gemeente en aannemer informeren voorafgaand aan de diverse werkzaamheden de direct aanwonende huishoudens ook per brief.

2.       Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de co-creatie mogelijkheden. Hoe meld ik me aan?
Dat kan door je in te schrijven voor de nieuwsbrief middels het interesseformulier. Je wordt via de nieuwsbrief uitgenodigd voor de bijeenkomsten.

3.       Ik wil graag ten alle tijden meedenken over Casa Vita? Kan dat?
Ja, dat kan. Via het Blauwhoed Participatieplatform kan je altijd je vraag of opmerking plaatsen. Hierop worden ook de presentaties gedeeld die tijdens de co-creatie bijeenkomsten gehouden worden. Hiervoor dien je een account aan te maken.

4.       Ik ben geïnteresseerd in wonen in Casa Vita. Hoe meld ik me aan?
Inschrijven voor de nieuwsbrief middels het interesseformulier. We houden je dan van de vorderingen in het project op de hoogte.

5.       Gaan mensen die gebonden zijn aan Pijnacker voor bij de verkoop van de woningen?
Deze toezegging kunnen wij helaas niet doen.

6.       Is de Gemeente Pijnacker ook nog steeds bereikbaar voor vragen?
Ja, de Gemeente Pijnacker is ook bereikbaar voor vragen. Deze kunnen per e-mail gesteld worden via: stanislas@pijnacker-nootdorp.nl

7.       Is er een makelaar waar ik mijn vragen aan kan stellen?
We zijn op dit moment met makelaars in gesprek. Zodra bekend is welk kantoor bij Casa Vita wordt betrokken, maken wij dit bekend op de website en/of in een nieuwsbrief.

8.       Wat is de planning voor Casa Vita?
Op dit moment is er sprake van een Schetsontwerp voor Casa Vita, dat de komende maanden wordt uitgewerkt door de architect en de adviseurs tot een voorlopig en vervolgens definitief ontwerp op basis waarvan een bouwaanvraag kan worden ingediend en de aannemer een bouwbestek kan maken. Bij deze uitwerking worden er ook gesprekken gevoerd met onder meer de Welstand van gemeente Pijnacker, de aannemer en andere betrokken partijen. Derhalve is onderstaande planning enkel een indicatieve weergave, de planning kan gedurende het proces nog wijzigen.

Uitwerking ontwerp:          heden tot 2e kwartaal 2022
Woningtypes bekend:        2e kwartaal 2022
Start verkoop:                      3e kwartaal 2022
Bouwperiode:                      vanaf 2e kwartaal 2023
Oplevering:                          4e kwartaal 2024

Sluit

Planontwikkeling

1.       Kan ik meedenken over dit plan als toekomstige bewoner?
Ja, hiervoor organiseert Blauwhoed (online) bijeenkomsten (participatiemogelijkheden). Om mee te denken kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief middels het  interesseformulier en/of aanmelden bij het participatieplatform.

2.       Past de bebouwingshoogte van Casa Vita binnen het bestemmingsplan (hoogte)?
Casa Vita past grotendeels binnen het huidige bestemmingsplan. Voor onderwerpen als mobiliteit en gebouwhoogte sluit dit net niet helemaal aan. Hier wordt een ‘kruimelprocedure’ voor doorlopen binnen het huidige bestemmingsplan.

3.       Krijgen we te maken met extra verkeer?
Met de realisatie van Casa Vita komen bijna 100 huishoudens wonen in dit gebied. Voor deze nieuwe bewoners (en hun bezoekers) wordt onder beide bouwblokken een halfverdiepte parkeervoorziening gerealiseerd. Door ook het fietsparkeren en de wandelroute een centrale plek in het plan te geven willen we fietsen en wandelen zoveel mogelijk stimuleren. Daarnaast speelt Casa Vita in op de nieuwste trends en wordt voor deze ontwikkeling samen gewerkt met een aanbieder van deelmobiliteit (auto’s, scooters, fietsen). Als je hier meer over wilt weten, meld je dan aan voor onze participatiebijeenkomsten.

Sluit

Bouwfase & omwonenden

1.       Wordt er aandacht besteed aan het beperken van de bouwoverlast voor omwonenden?
Voor het bouwen van Casa Vita zullen we maatregelen onderzoeken voor het  beperken van bouwoverlast, onder andere door geprefabriceerde onderdelen te gebruiken waardoorhet aantal verkeersbewegingen en ook de bouwtijd beperkt wordt.

2.       Zijn er door de gemeente Pijnacker normen vastgesteld m.b.t. trillingsniveau tijdens de bouw?
Er zijn wettelijke normen voor het trillingsniveau, deze worden door de bouwer, hei-toezicht en gemeente tijdens de werkzaamheden gemonitord.

3.       Kunnen er garanties worden gegeven dat de bouw geen schade aan de huizen van omwonenden veroorzaakt?
De bouwer doet er alles aan om schade aan de omliggende huizen te voorkomen door het treffen van voorzorgsmaatregelen en de keuze voor het bouwsysteem. Mocht onverhoopt toch schade ontstaan, dan is dit door de bouwer verzekerd.

4.       In welke zone worden de huizen gecheckt (0-meting)?
Hier zijn vanuit de verzekeringsmaatschappij van de bouwer en de gemeente richtlijnen voor op basis van de afstand ten opzichte van het project. Te zijner tijd wordt dit bekend gemaakt aan de woningen die dit betreffen.

Sluit

Parkeren & mobiliteit

1.       Hoe wordt het parkeren geregeld?
Casa Vita voorziet in ca. 120 parkeerplaatsen (waarvan 2 voor deelauto’s) in de parkeergarage. Hierdoor kunnen de meeste woningen desgewenst worden voorzien van een eigen parkeerplaats. Deze parkeerplaatsen zitten niet bij de koopprijs van de woningen inbegrepen. De toewijzing en de v.o.n. prijs van de parkeerplaatsen is nog onderdeel van de uitwerking in het verdere ontwikkelproces. Het parkeren wordt uit het zicht geregeld door het realiseren van een parkeergarage, waarbij het dek als kwalitatief & groen ingericht wordt.

2.       Hoe werkt deelmobiliteit?
In Casa Vita wordt samengewerkt met een mobiliteitsaanbieder van deelauto’s. Mogelijk wordt dit (in de toekomst) ook uitgebreid met E-scooters en E-bikes om zo altijd in de gewenste mobiliteitsbehoefte te kunnen voorzien. De deelauto’s hebben hun eigen gereserveerde parkeerplek. Deze deelmobiliteit wordt aangeboden in abonnementsvorm, waarbij de aanbieder zorg draagt voor de voertuigen, inclusief onderhoud en reiniging. Verdere informatie hierover is momenteel nog niet bekend.

Via de online enquête kun je je  voorkeuren hierover doorgeven. Wij nemen uw input dan mee in de verdere uitwerking van het mobiliteitsplan.

3.       Wat is de parkeernorm voor Gemeente Pijnacker-Nootdorp
De focus voor Casa Vita ligt op wonen voor starters en senioren. In afstemming met de gemeente en een mobiliteitspartner wordt er een mobiliteitsplan opgesteld met onder andere deelauto’s. Gelet op de nabijheid van de metrohalte, de beoogde doelgroepen en het mobiliteitsplan komen er minder parkeerplaatsen in het plan dan in beginsel worden voorgeschreven door de gemeentelijke parkeernorm. Ook alle bezoekersparkeerplaatsen worden in de parkeervoorziening opgenomen.

4.       Komt er een gemeenschappelijke fietsenstalling?
De begane grond wordt voorzien van een royale gemeenschappelijke fietsenstalling. Daarnaast beschikt iedere woning over een eigen berging. Tevens hebben we een aantal opstelplekken voor scootmobielen voorzien. 

5.       Hoe zit het met de oplaadmogelijkheden voor een elektrische auto / fiets
In de gemeenschappelijke fietsenstalling en bij de eigen parkeerplaats kan worden gekozen voor een oplaadmogelijkheid voor een elektrische fiets of auto. Voor de auto wordt dit een optionele keuze en de kosten hiervan zijn dan voor de koper die kiest voor een oplaadpunt.

Elektrische auto’s in parkeergarage
De parkeervoorziening betreft maaiveld parkeren waarbij er een parkeerdek over de parkeerplaatsen heen wordt gebouwd. Dit parkeerdek wordt ingericht als binnentuin om op deze wijze én het parkeren aan het zicht te onttrekken, én dubbel grondgebruik mogelijk te maken. In combinatie met elektrische auto’s is dit een belangrijk aandachtspunt. In overleg met onze brandveiligheidsadviseur en de brandweer werken we een veilige oplossing uit.

Sluit

Alles over de woningen

Casa Vita bevindt zich nu nog in de fase van een visie die uitgewerkt gaat worden tot een definitief project. Hierdoor zijn de prijzen nog niet definitief vastgesteld. Wel streven we naar een optimale mix tussen huur & koopwoningen en van studio’s, 2-, 3- en 4-kamer appartementen tot penthouses.

1.       Wat zijn de prijzen van de koopwoningen
De koopwoningen worden aangeboden in een brede prijsrange, van circa € 225.000 tot € 650.000 v.o.n. (prijspeil juli 2021). Deze prijsranges zijn slechts indicatief en kunnen nog wijzigen gedurende het ontwikkeltraject.
De woningen worden volledig eigendom van de koper (geen erfpacht).

2.       Komen er ook huurwoningen?
Een van de twee blokken met appartementen is bedoeld voor sociale- & middeldure huurwoningen. De sociale huurwoningen worden in eigendom en beheer genomen door een woningcorporatie die vervolgens haar eigen verhuurtraject inricht. Op dit moment zijn we met Rondom Wonen hierover in gesprek. Tegen de tijd dat definitief duidelijkheid is wie de verhuurder wordt en wanneer de huurwoningen worden aangeboden, wordt hierover op de website meer informatie gegeven. Voor de verhuur van de woningen die vallen binnen de sociale huurklassen gelden de voorwaarden qua inkomen die in Nederland algemeen geldend zijn.

TYPE WONINGEN & PLATTEGRONDEN

 3.       Wat voor type koopwoningen komen er?
In Casa Vita komt een grote variatijd aan koopwoningen. Van studio’s, 2-, 3- en 4-kamer appartementen tot penthouses, variërend in woonoppervlak van circa 50-120 m². De woningen die worden ontsloten via een galerij krijgen lichtinval van twee zijden (doorzon); de woningen die worden ontsloten via een portiek of corridor hebben een 1-zijdige oriëntatie, tenzij ze overhoeks gelegen zijn; dan krijgen ze van twee of zelfs drie kanten daglicht.

 4.      Waar kan ik de plattegronden vinden?
Gezien de fase waarin het project zich bevindt, zijn er op dit moment nog geen definitieve plattegronden beschikbaar die wij kunnen tonen. Zodra wij stukken hebben die we hiervoor kunnen gebruiken, zullen wij de woningtypes met voorbeeldplattegronden bekend maken. Vanaf start verkoop/verhuur is per bouwnummer de juiste verkooptekening te bekijken en te downloaden.

5.       Kan ik mijn woning aanpassen? 
Er zijn mogelijkheden om je (koop)woning zo ‘eigen’ te maken als je wilt. Zo is het mogelijk om (niet dragende) binnenwanden te verplaatsen of laten vervallen. Hiermee kan worden ingespeeld op de individuele wensen rond de indeling van de woonkamer of slaapkamer(s). Deze mogelijkheden worden met de kopersadviseur besproken als je een woning gekocht hebt. De kopersadviseur maakt vervolgens een complete prijsberekening.

Bij aanpassingen van de indeling dient rekening gehouden te worden met de positionering van de schachten en constructieve elementen zoals kolommen en (dikke) wanden. Deze posities zijn in een appartementengebouw niet te wijzigen. De locatie van een badkamer, toilet en keuken zijn afhankelijk van de afstand en positie tot die schachten. De constructieve kolommen en muren kunnen immers niet worden verplaatst. Het realiseren van bijvoorbeeld een 2 of 3e toilet is soms mogelijk, maar altijd afhankelijk van de schachtposities.

6.       Wat is de verdiepingshoogte? 
De standaard netto verdiepingshoogte van de woningen is conform bouwbesluit ca. 2,60 meter.

7.       Hoe worden de woningen afgewerkt? 
Omdat het appartementen betreffen worden de woningen inclusief sanitair & tegelwerk verkocht/verhuurd. Het is op dit moment nog niet bekend of er ook een keuken standaard in zit. Via de woonwensen-enquête via de website is het mogelijk om de voorkeuren hieromtrent aan te geven, wij nemen deze input mee in de uitwerking.

8.        Krijgen de koopwoningen bergingen?
Alle woningen in Casa Vita krijgen een eigen berging. De bergingen zijn voorzien van verlichting en een aansluiting voor 230v op de eigen woning installatie ten behoeve van bijvoorbeeld het opladen van elektrische fietsen.

9.       Komt er een vereniging van eigenaren (VvE)?
Casa Vita bestaat uit 2 bouwblokken, waarvan het noordelijke blok in eigendom komt van een woningcorporatie en de ander van de particuliere kopers zelf. Voor dit koopappartementencomplex wordt een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. Later volgt een begroting van de kosten per woning.

10.       Komt er een lift?
In beide gebouwen komt een lift.

11.       Hoe levensloopbestendig zijn de appartementen? 
De woningen worden zoveel als mogelijk ontworpen met het oog op levensloopbestendig wonen. Dit betekent onder andere dat er minimale/ geen drempels zijn, doorgangen en toegangspaden voldoende breed zijn voor een rollator, de trappen en de liften voldoende breed zijn en de liften en toegangsdeuren van het gebouw automatisch openen.

Sluit

Duurzaamheid & houtbouw

DUURZAAMHEID

Casa Vita wordt gebouwd met oog voor de planeet. Dat betekent dat thema’s als CO2-uitstoot, energievoorziening, klimaat, ecologie en biodiversiteit onderzocht en uitgewerkt worden.

1.       Wat betekent BENG – Bijna Energie Neutraal Gebouw
De woningen in Casa Vita worden uitgevoerd in BENG. Deze nationale norm is bepalend voor het woning gebonden energieverbruik: de energie voor verwarming/koeling, ventilatie en warm water. Voorheen was dit de EPC waarde van een woning.

2.       Hoe wordt verwarming en eventuele verkoeling geregeld?
Op dit moment is het installatieconcept voor verwarmen en koelen nog niet bekend. Hierover volgt later meer informatie.

3.       Komen er zonnepanelen? 
Op de gebouwen van Casa Vita worden zonnepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen leveren de energie voor de algemene ruimtes van de gebouwen, zoals liftinstallaties en verlichting. De mogelijkheid voor aanvullende zonnepanelen, die energie kunnen leveren aan de woningen zelf, wordt nog onderzocht.

4.       Hoe zit het met de CO2-uitstoot en circulariteit
Om de CO2-uitstoot van Casa Vita te beperken is nagedacht over het inperken verkeersbewegingen tijdens de bouw en het toepassen van demontabele, herbruikbare materialen, waaronder houtbouw.

5.       Wat doet Casa Vita met klimaat, ecologie en biodiversiteit
Bij de ontwikkeling van Casa Vita wordt bij de inrichting van de openbare ruimte en het groen rekening gehouden met een klimaatadaptieve inrichting, waarbij o.a. met de beplanting ingespeeld wordt op perioden van droogte en (overvloedige) regen. Om u hierbij te betrekken spelen we in het najaar van 2021 graag met u het door onze landschapsontwerper ontwikkelde klimaatstraatspel.

6.       Hoe wordt de ventilatie, luchtafzuiging/-toevoeging geregeld? 
Op dit moment is het ventilatieconcept nog niet bekend. Hierover volgt later meer informatie. De uitwerking vindt plaats met oog voor een gezond binnenklimaat.

HOUTBOUW

Zowel het ontwerp als de bouwtechniek met houtbouw, wordt de komende maanden verder onderzocht en uitgewerkt. Tijdens het participatietraject organiseren we een informatiebijeenkomst (on- of online) specifiek gericht op dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomt wordt er uitgebreid stil gestaan bij onderwerpen als brandveiligheid, isolatie (geluid & warmte), onderhoud, levensduur en de stijgende bouwprijzen.

1.       Hoe werk deze methode van bouwen?
Casa Vita wordt een duurzaam gebouw, onder andere gebouwd van hout (houtsoort nog niet bekend). Niet het gehele gebouw zal van hout worden. De begane grond en parkeervoorziening worden van beton (en staal) gemaakt om op deze manier een stabiele ‘tafel’ te vormen voor de bovengelegen woningen. Hierop komt een houten constructie. Verdere uitwerking volgt later. Dit hout is gecertificeerd en afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Het is mogelijk dat op sommige plekken het hout in het zicht komt in de woning. Indien wenselijk is het mogelijk om houtwerk wat in zicht is met gips af te werken.

 2.      Hoe zit het met brandveiligheid?
De brandveiligheid van alle gebouwen, ook van houten gebouwen, is geborgd in het Bouwbesluit. Het gebouw dient te voldoen aan de eisen van dit Bouwbesluit, anders wordt er geen omgevingsvergunning voor bouwen vertrekt. In een later stadium wordt over het onderwerp ‘Bouwen in Hout’ gedetailleerdere informatie verstrekt.

3.       Hoe geluidsgevoelig is houtbouw? 
De geluidsisolatie en geluidsoverdracht tussen woningen is van alle gebouwen, ook van houten gebouwen, geborgd in het Bouwbesluit. Het gebouw dient te voldoen aan de eisen van dit Bouwbesluit, anders wordt er geen omgevingsvergunning voor bouwen vertrekt. In een later stadium wordt over het onderwerp ‘Bouwen in Hout’ gedetailleerde informatie verstrekt.

Sluit

Overige

GEDEELDE HUISKAMER/TUIN
In het zuidelijke blok is er sprake van een huiskamer op de begane grond, grenzend aan de openbare zone tussen het gebouw en de Meidoornlaan, én een kamer aan de gedeelde binnentuin. Deze ruimtes zijn onderling verbonden tot één gedeelde ruimte. Op deze wijze is er een breed scala aan mogelijkheden voor het (toekomstig) gebruik van de ruimte / kamers. Voor het noordelijke blok gaan we in overleg met de corporatie.

De uitwerking van deze huiskamers en de gedeelde tuin volgt de komende maanden. Zodra wij meer informatie beschikbaar hebben organiseren we hier een speciale themabijeenkomst ‘ontmoeten’ voor.

TOEGANKELIJKHEID PARKZONE
De parkzone, zijnde de groene zone tussen de gebouwen en de openbare weg (Meidoornlaan), wordt een park voor iedereen en is daarmee openbaar toegankelijk. Het eigendom van de parkzone gaat – nadat alles klaar is – terug naar de gemeente. De gemeente draagt zorg voor onderhoud en beheer. De gedeelde binnentuin (boven het parkeren) komt in gedeeld eigendom van de bewoners middels een VvE-constructie. De eigenaar draagt zorg voor het beheer.

TOEGANKELIJKHEID BINNENTUIN
Het parkeerdek, zijnde de zone tussen de gebouwen, wordt ingericht als binnentuin. De binnentuin komt (naar verwachting) in eigendom van de bewoners via een Vereniging van Eigenaren (VvE). Alle bewoners gezamenlijk dragen zorg voor het onderhoud en beheer. Op dit moment is een deel van de binnentuin openbaar toegankelijk. In een later stadium wordt dit – samen met bewoners – verder uitgewerkt.

Sluit